Ми робимо
інформацію доступною
Особлива інформація емітента. Склад інформації
Код за ЄДРПОУ емітента: 05808592
Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Автомобiльна Компанiя "Богдан Моторс"
Дата, на яку складено інформацію: 23.02.2021
Склад інформації
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Подивитися
Відомості про зміну адреси власного веб-сайту емітента Подивитися